Dokument

Scoutdokument

Märkbart  -beskriver var märkena ska sitta.

Program Spårarscout HT-17

Program Upptäckarscout HT-17

Program Äventyrarscout HT-17

Stadgar

Stadgar för Equmenia Fristad 2016 02 17

Policys med mera

Värdegrund, vision och målsättning 2020

Krisplan – antagen 2014 10 15

Rutiner vid olycka – antagen 2013 11 20

Rutiner vid resor – antagen 2013 11 20

Rutiner vid övernattning – antagen 2013 11 20

Rutiner för brandsäkerhet – antagen 2013 11 20

Policy kring Alkohol Tobak Narkotika – antagen 2015 04 22

Till dig som är ny i vår förening

Fyll i dokument

Skaderapport

Personkort

Handlingsplan – lathund för grupper

Protokoll

UR-protokoll 2017 02 22

UR-protokoll 2017 01 26

UR-protokoll 2016-12-14

UR-protokoll 2016-11-16

UR-protokoll 2016-05-18

UR-protokoll 2016-04-20

UR-protokoll 2016-03-09

Protokoll Equmenia årsmöte 2016-02-17

UR-protokoll 2016-02-10

UR-protokoll 2016-01-13

UR-protokoll 2015-12-02

UR-protokoll 2015-11-04

UR-protokoll 2015-10-07

Föreningsmöte 2015 09 23

UR-protokoll 2015-09-09

UR-protokoll 2015-08-11

Equmenia-bladet

Equmeniabladet 2017-3

Equmeniabladet 2017-1

Equmeniabladet 2016-4

Equmeniabladet 2016-3

Equmeniabladet 2016-2 A4

Equmeniabladet 2016-1 A4

Equmeniabladet 2015-4 A4

Equmeniabladet 2015-3 A4

Equmeniabladet 2015-2 A4

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång i månaden. Vill du få nyhetsbrevet direkt i din mailbox, anmäl dig HÄR.

Nyhetsbrev 2017 03 07

Nyhetsbrev 2017 02 07

Nyhetsbrev 2017 01 11

Nyhetsbrev 2016 12 08

Nyhetsbrev 2016 11 07

Nyhetsbrev 2016 10 04

Nyhetsbrev 2016 08 09

Nyhetsbrev 2016 08 09

Nyhetsbrev 2016 05 03

Nyhetsbrev 2016 04 05

Nyhetsbrev 2016 03 02

Nyhetsbrev 2016 02 03

Nyhetsbrev 2016 01 12

Nyhetsbrev 2015 12 01

Nyhetsbrev 2015 11 03

Nyhetsbrev 2015 10 05

Nyhetsbrev 2015 09 15

Nyhetsbrev 2015 08 13