Dokument

Equmenia-bladet

Equmeniabladet 2021-3

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång i månaden. Vill du få nyhetsbrevet direkt i din mailbox, anmäl dig HÄR.

Scoutdokument

Märkbart  -beskriver var märkena ska sitta.

Fyll i dokument

Skaderapport

Personkort 2021-22

Handlingsplan – lathund för grupper

Protokoll equmeniastyrelsen

protokoll 2021 05 12

Policys med mera

Värdegrund, vision och målsättning 2021

Krisplan – antagen 2014 10 15

Rutiner vid olycka – antagen 2013 11 20

Rutiner vid resor – antagen 2013 11 20

Rutiner vid övernattning – antagen 2013 11 20

Rutiner för brandsäkerhet – antagen 2013 11 20

Policy kring Alkohol Tobak Narkotika – antagen 2015 04 22

Till dig som är ny i vår förening

Stadgar

Stadgar för Equmenia Fristad 2016 02 17