Barn och Ungdom

Equmeniakyrkan Fristads barn och ungdomsarbete bedrivs av Equmenia Fristad

Om Equmenia Fristad

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Vår ambition är att förmedla det kristna budskapet till barn och ungdomar i Fristad. Inom Equmenia Fristad möter du ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro. Equmenia Fristad vill vara en öppen rörelse. Varje deltagare är fri att själv ta ställning till vår bekännelse och en  kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia Fristad. Vi i Equmenia Fristad hoppas och tror att vår förening fyller en viktig funktion för Fristad tillsammans med övriga föreningar i samhället.

Vår verksamhet sträcker sig från söndagsskola via scout och vidare till tonårsverksamhet.

Verksamheten bedrivs framförallt i Equmeniakyrkans lokaler.
Equmenia Fristad är en förening med drygt 60 medlemmar. Ännu fler deltar i vår verksamhet.

Alla ledare har gått kursen trygga möten och föreningen är certifierad trygg och säker förening hos Borås kommun

Välkommen!

VÅR VISION

Varje barn och ungdom i vår bygd skall veta att den är välkommen, älskad och viktig.

Du är välkommen

I Equmenia Fristad vill vi att alla ska känna sig välkomna till vår gemenskap oavsett trosuppfattning. Vi vill att dörren alltid ska stå öppen för var och en, vi tror att mångfald berikar. Vi vill vara en utåtriktad verksamhet öppen för alla, ingen i Fristad ska ha missat möjligheten att vara med i vår  förening.

Du är älskad

I Equmenia Fristad tror vi att vi alla är Guds barn och ändlöst älskade av Gud oavsett bakgrund eller prestation. Vi vill att alla skall få ta emot Guds ofantliga kärlek och också få möjlighet att dela den vidare. Tillsammans vill vi skapa möjlighet för att få uttrycka vår tro på tusen olika sätt.

Du är viktig

I Equmenia Fristad vill vi att varje deltagare ska bli sedd, kunna påverka och få känna sig betydelsefull. Vi vill erbjuda växt till ande, kropp och själ. Vi vill att vår förening är en grogrund där våra olika gåvor får blomma ut, där vi får ta steg och utveckla oss själva i gemenskap med andra. Equmenia Fristad vill verka för ett socialt engagemang för människor nära och långt borta och för frågor om miljö och rättvisa.

Vad är Equmenia?

Equmenia är namnet på den riksorganisation som bildades när Metodistkyrkans Ungdom (MKU), Svenska Baptistkyrkans Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) gick samman.

Läs mer här om equmenia:            

Equmenia Fristad är medlemmar i