Barn och Ungdom

 

 

 

 

 

Equmenia Fristad är en förening som har bla scout, tonår, söndagsskola och musikverksamhet.

Motivet till varför Equmenia Fristad finns och bedriver verksamhet är att kunna skapa mötesplatser för ungdomar där man kan få möjlighet att upptäcka vad kristen tro är. Vi i Equmenia Fristad hoppas och tror att vår förening fyller en viktig funktion för Fristad tillsammans med övriga föreningar i samhället.

Om Equmenia Fristad

Equmenia Fristad är en förening som har sina rötter i Fristads Missionskyrka och verksamheten bedrivs framförallt i Missionskyrkans lokaler. Tidigare (fram till 2014) hette vår förening SMU i Fristad.

Equmenia Fristad är en ungdomsorganisation men saknar åldersgränser, både när det gäller hög och låg ålder. Vår verksamhet sträcker sig från söndagsskola via scout och vidare till tonårsverksamhet. Motivet till varför Equmenia Fristad finns och bedriver verksamhet är att kunna skapa mötesplatser för ungdomar där man kan få växa som människa och en möjlighet att upptäcka vad kristen tro är.

Equmenia Fristad är en förening med knappt 100 medlemmar. Verksamheten bedrivs framförallt i missionskyrkans lokaler i Fristad. Varje vecka samlas ett antal grupper för att bedriva olika sorters aktiviteter. Vårt program består av Söndagsskola, Scout, Tonår och Kvällsmatshäng.

Vad är Equmenia?

Equmenia är namnet på den riksorganisation som bildades när Metodistkyrkans Ungdom (MKU), Svenska Baptistkyrkans Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) gick samman.

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Vår ambition är att förmedla det kristna budskapet till barn och ungdomar i Fristad. Inom Equmenia Fristad möter du ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro. Equmenia Fristad vill vara en öppen rörelse. Varje deltagare är fri att själv ta ställning till vår bekännelse och en  kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia Fristad.

Välkommen!