Missionsarbete

Missionsarbete

Grunden för uppdraget är Jesu missionsbefallning: ”Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar…(Matt 28:19-20). Mission i andra länder och internationellt engagemang för fred och rättvisa är därför en naturlig och integrerad del av hela församlingens arbete. Missionsutskottet är styrelsens förlängda arm för frågor som rör mission i andra länder. Den vill även vara en länk till Equmeniakyrkans internationella engagemang på riks, distrikts- och regionnivå.

Missionsutskottets uppgifter är bl.a att:

  • Informera och sprida kunskap och öka förståelse för mission i andra länder till församling, ungdomsgrupper och samhället i övrigt.
  • Planera långsiktigt och till styrelsen ge förslag på missionsgudstjänster, missionskaffen,  ekonomiskt stöd och ömsesidiga kontakter med vår vänförsamling La Divina Gracia i Jipijapa, Ecuador.
  • Verka för att utveckla ömsesidigheten och upprätthålla kontinuerlig kontakt med våra trossyskon i Ecuador.
  • Uppmuntra ungdomar i vårt arbete att aktivt engagera sig i missionsprojekt såsom ”Apg 29” i de länder de arbetar i, att engagera sig som fotbollsvolontär inom GOTHIA-projekten etc.

Vänförsamling

Sedan 2012 har vi börjat ett nytt samarbete med en församling i Ecuador, La Divina Gracia (Den gudomliga nåden), i staden Jipijapa. Tack vare nära kontakter med familjen Samuel och Emma Gunnarsson, som är Equmeniakyrkans utsända till denna församling, blev det naturligt för oss.

Staden Jipijapa ligger i kustdistriktet Manabi. Staden växer starkt p.g.a. stor inflyttning från landet. Det råder stor arbetslöshet och många veckopendlar till den större staden Guyaquil, vilket innebär att kvinnorna blir ensamma med försörjningsbördan och barnuppfostran.

La Divina Gracia har varit en utpost från Montecristi sedan slutet av 90-talet. det är en liten och kämpande församling med endast 245 medlemmar (10 juni 2013), men flera står på tur att ta steget till dop och medlemskap.
Församlingen vill satsa på ungdomsarbete. En liten grupp samlas på lördagskvällar och på söndag eftermiddag bedrivs söndagsskola då ca 15-20 barn kommer regelbundet.

Böneämnen:
Be för våra ungdomar, att gruppen ska växa och bli stabil.
Be för ledarna i församlingen.
Be för att vår ekonomi ska bli bättre, så att vi kan anställa en pastor när Gunnarssons inte är kvar längre.

Du kan följa familjen och deras arbetet på bloggen: familjengunnarsson.wordpress.com