Verksamhet

”Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Fristad:

  • Föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor.
  • Hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling.
  • Verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället.
  • Hävda individens  unika värde och frihet.
  • Utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden.
  • Visa på individens ansvar för Guds skapelse.
  • Hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.”

Så lyder ett stycke ur inledningen av vår förenings stadgar. Under denna rubrik presenterar vi dessa arbetssätt och uttryck. Våra verksamheter kan variera över tid. Vi försöker hela tiden att hitta nya vägar att möta människor.

Har du en idé till verksamhet vi kan bedriva i vår förening? Hör i så fall gärna av dig.