Äventyrarscout

Äventyrarscout träffas på tisdagar kl 18:15 på Åsengården i Vänga. I Äventyrarscout låter man naturen utmana den egna förmågan att klara sig utan vardagliga bekvämligheter. Det finns utrymme för äventyr i skog och mark men också för hantverk. Är du 13 år eller äldre och är äventyrslysten är Äventyrarscout något för dig.

Äventyrarscout är Fristad och Vänga tillsammans.

Information

Medlemsavgiften för Equmenia Fristad är 400 kr för höst- och vårtermin. Den betalar du in så snart läsåret startat till vårt bankgiro 819-0357.

Du som deltar i vår verksamhet är försäkrad under våra scoutmöten, även på vägen dit och på vägen hem.

På våra scoutmöten har vi scoutskjorta på oss. Skjortor finns att köpa av scoutledarna i kyrkan.

Ledare

Maria Johansson, 0709-96 54 49

Daniel Belfrage

Maja Carlsson

Arvid Gustafsson

Program

25/1        Start