Historia

Tidig historia

Vid ett sammanträde på Påtorps säteri den 25 februari 1866 bildades Fristads, Gingrids, Borgstena och Vänga missionssällskap, som då fick 16 medlemmar. En av initiativtagarna var majoren och kammarherren Claes Stjernfeldt.

Under den första tiden samlades man en gång i månaden till möte i någon av medlemmarnas hem. Som predikanter anlitades ofta folkskollärare från trakten samt kringresande kolportörer. Redan under det första året byggdes det första bönhuset.

Den 6 november 1910 bildades Fristads missionsförening, som från början bestod av 26 medlemmar. Den fick då helt och hållet friförsamlingskaraktär, även om ordet missionsförening behölls till 1922.

Gudstjänstlokaler och andra fastigheter

Det första bönhuset fick sin plats vid Vängavägen, inte långt från nuvarande Fristad Plast. Enligt kontrakt av den 14 mars 1870 uppläts av Gustaf Olsson, Arta Skattegården, den plats ”där det nuvarande bönehuset finnes uppfört” till Fristads Missionsförening på en tid av 49 år mot ett arrende av en riksdaler riksmynt om året. Detta bönhus såldes 1889 till Borås baptistförening som flyttade det till Borås.

Genom medverkande intressen för soldatmission uppfördes ett missionshus vid nordöstra hörnet av Fristad hed åren 1895-1896. detta missionshus hade Soldaternas Vänner och Missionsföreningen gemensamt under 20 år, men år 1915 övergick äganderätten helt till Missionsföreningen.

Redan från början har församlingens verksamhetsområde omfattat även en stor del av Gingri socken. Där byggdes ett missionshus på en skänkt tomt vid Nygården, vilket blev färdigt år 1931. Det restaurerades sedan år 1955.

Vid Espenäs inköptes år 1943 en tomt belägen intill sjön Ärtingen. Där uppfördes år 1944 ett sommarhem, i första hand för ungdomsverksamheten. Denna fastighet kallas idag för Solviken.

Åren 1953-1955 genomfördes en ombyggnation av missionshuset på Fristad hed. Huset flyttades längre in på tomten och försågs med rymliga ungdomslokaler i källarplanet samt restaurerades grundligt. ungdomslokalerna förbättrades sedan ytterligare sommaren 1964. Men missionshuset låg i vägen för kommunens expansionsplaner – det låg på industrimark. Något nytt måste till.

Den 3 mars 1965 skrev församlingsstyrelsen ett brev till kommunen och anhöll om att en centralt belägen kyrktomt anvisades.

Vid församlingsmötet den 19 juni 1973 beslutades att församlingen skulle bygga en ny kyrka. Lördagen den 7 septemeber 1974 startade bygget. Och kyrkan kunde invigas den 19 oktober 1975.

Senare historia

Samma år som den nya kyrkan invigdes, 1975, hälsade församlingen pastor Bertil Carmesund välkommen och han förblev församlingens pastor i tio år. Under denna tid ökade församlingens medlemsantal med ungefär 60% till närmare 190 personer.

Den nya kyrkan innebar nya möjligheter, inte minst tack vare squashhallen i kyrkans bottenvåning.

Under åren har behoven växlat och lokalerna har förändrats i takt med behoven. 1990 byggdes köket i SMU-gården om för att bli mer ändamålsriktiga. 1992 försvann squashhallen för att ge plats åt en replokal. Här övar idag ett tiotal band.

Under 2007 byggdes värmesystemet om i lokalerna för att effektivisera energiåtgången. Elradiatorerna byttes ut och vi installerade ett vattenburet system. Vi anslöt oss också till fjärrvärme.

Under 2008 byttes takbeläggning på kyrksalsdelen och estraden i kyrkan blev större. I samma veva försvann staket och predikstol vid orgelsidan.

2009 byggdes lågdelen på kyrkan om och det platta taket fick istället ett sadeltak. I samband med denna förändring så byggdes också ventilationen om till ett modernare och mer funktionellt system.

Vid 2009 års utgång hade församlingen 185 medlemmar.

Under 2016 firar vi 150 år som församling.