Medlemskap

Equmenia Fristad är en ideell förening. Vi har ett Ungdomsråd som leder vår verksamhet under året. Senast under mars månad hålls föreningens årsmöte dit alla föreningens medlemmar är välkomna.

Medlemsavgiften betalas för läsår, juli till juni. Medlemsavgiften är densamma oavsett antal verksamheter man deltar i.

 För 2020-2021 är medlemsavgiften 400 kr.

Medlemsavgiften sätts med fördel in på vårt bankgirokonto 819-0357 så snart höstterminen kommit igång. Märk inbetalningen men ”Medlemsavgift” och namnet på den det gäller.