Gudstjänst

I stort sett varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans.

Den vanligaste tiden för gudstjänst är 10:00.

Våra gudstjänster brukar innehålla, predikan, gemensam sång, bön, textläsning samt någon/några sångare.

Till våra gudstjänster är alla välkomna. Predikan från de flesta av våra gudstjänster kan du lyssna på här till vänster.

Under pandemin började vi sända alla våra gudstjänster via vår Youtubekanal Equmeniakyrkan Fristad. Vi har fortsatt att sända en del av våra gudstjänster även efter pandemin. Oftast sänder vi andra och fjärde söndagen i månaden.

Normalt sett firar vi nattvard första söndagen varje månad. Till nattvarden är alla som vill komma Jesus närmre välkomna. Vår nattvard är gluten- och alkoholfri.