Vision

Equmeniakyrkan Fristad

Verksamhetsplan 2018

Vår vision: i vårt närområde vill vi göra Jesus känd, trodd och älskad.

Vi är en utåtriktad församling.

 • Gudstjänster med och för alla 
  Fortbilda bl.a. mötesledare, ordna 4 inbjudningsgudstjänster med olika teman.
 • Inbjudan till Konfirmandläsning
  Bjuda in till konfirmandläsning, men också bjuda in konfirmandföräldrarna till samlingar.
 • Marknadsföring
  Vi vill se över helheten, vilka kommunikationskanaler vi ska använda.
  Vi vill öka vår marknadsföring med 3 nya aktiviteter under 2018 för att berätta om vår församling.

Vi är en församling i utveckling.

 • Djupare gemenskap
  Genom att under 2018 utveckla smågruppsarbetet, cafégudstjänster, mötesplatser och samlingar.
 • Bibel och Bön
  Är våra kraftkällor, Under 2018 arbetar vi bland annat med gemensam andaktsbok, böndag och retreat.
 • Ekumenik
  Vi vill vara kyrka tillsammans lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
  Vi arbetar aktivt genom församlingens valda representanter.

Vi är en församling som tar ansvar

 • Miljö och hållbarhet
  Vi är aktiva när det gäller miljömedvetenhet och hållbarhet. Både i egna fastigheter och i omvärld.
 • Medmänniskor
  Vi deltar i den lokala besöksverksamheten och engagerar oss i kyrka och i samhälle. Vi uppmuntrar till engagemang i vårt samhälle. Vi erbjuder rekreation på sommargården Solviken.
 • Församlingens ekonomi
  Vi tar gemensamt ansvar för församlingens, Equmenia´s och kyrkans ekonomi. Regelbunden information hjälper oss att vara medvetna och aktiva.
 • Barn och ungdomsarbetet
  Vi stödjer Equmenia Fristad med förbön, ekonomi och ledarresurser