Vision

Fristads Missionskyrka 2015 01 07

Vision Equmeniakyrkan

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Vår vision

I vårt närområde vill vi göra Jesus känd, trodd och älskad

Våra riktningsmål

I Fristads Missionskyrka vill vi:

 • vara en utåtriktad församling med verksamhet öppen för alla
 • skapa mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus
 • låta bönen vara en bärande kraft
 • sträva efter en djupare gemenskap
 • vara en församling i utveckling
 • ta ansvar för vårt barn- och ungdomsarbete i samverkan med Equmenia Fristad
 • uppmuntra varandra till tjänst för våra medmänniskor
 • ta ansvar för skapelsen
 • öka vår medvetenhet om miljö och hållbarhet
 • vara en aktiv röst i samhällsfrågor lokalt och globalt
 • samarbeta med andra kristna kyrkor
 • ta gemensamt ansvar för församlingens ekonomi

Vår Handlingsplan – aktiviteter

Under 2015 vill vi särskilt ha fokus på:

 • Att mötas i flera smågrupper
 • Att ha gudstjänster med och för alla
 • Att aktualisera bönen

Vi vill också:

 • Inbjuda konfirmandföräldrarna till tre samlingar under konfirmationstiden och ev. en återträff efter sommaren.
 • Skapa en grupp som jobbar specifikt med ”PR och reklam” och kommer med förslag till församlingen.
 • Planera en familjehajk/läger i samverkan med Equmenia Fristad under 2016.

  Fristads Missionskyrka – en del av Equmeniakyrkan