Välkommen

Välkommen till Equmeniakyrkan och Equmenia i Fristad! Du är välkommen på våra gudstjänster, barn-och ungdomsgrupper och andra samlingar.

I höst sänder vi gudstjänsterna på Youtube varannan vecka, oftast jämna veckor med något undantag. Utöver det blir det några specialtillfällen som också sänds.

 

 

 

 

Equmeniakyrkan Fristad är en öppen kyrka med en öppen församling. Alla intresserade inbjuds att delta i gudstjänster och verksamhet.

Kontoret i Equmeniakyrkan, Fristad är öppet:
Tisdag – fredag 9-12

Corona- Information för församlingens verksamhet.

Corona- Information för Equmenia Fristads verksamhet.

Kalender