Välkommen

Equmeniakyrkan Fristad är en öppen kyrka med en öppen församling. Alla intresserade inbjuds att delta i gudstjänster och verksamhet.

De flesta söndagar firar vi gudstjänst kl. 10.00

Kontoret i Equmeniakyrkan, Fristad är öppet:
Tisdag – fredag 9-12

Kalender

Dec 17 kl. 10:00
Gudstjänst
Tredje adevent. Predikan, Nina Axelsson. Vi sjunger julens sånger. Missionskaffe.
Dec 24 kl. 23:30
Julnattsgudstjänst
Predikan, Per Ringbo. Sång, Helen Frick och Malin Sandbecker.
Jan 1 kl. 16:00
Ekumenisk Gudstjänst
Predikan, Thomas Berndt. Sång, Körsång under ledning av Jörgen Sandblom. Nattvard.
Jan 7 kl. 10:00
Missionsgudstjänst
tillsammans med Samuel & Emma Gunnarsson firar vi missionsgudstjänst. Missionskaffe.
Jan 14 kl. 10:00
Gudstjänst
Predikan, Per Ringbo. Sång, Rosa och Sven-Arne Johansson.
Jan 17 kl. 15:00
Andakt på Skogslid
Per Ringbo medverkar