Välkommen

Välkommen till Equmeniakyrkan och Equmenia i Fristad! Du är välkommen på våra gudstjänster, barn-och ungdomsgrupper och andra samlingar.

Under hösten sänder vi våra gudstjänster på Youtube
jämna veckor förutom 11/9 och 23/10. 

Equmeniakyrkan Fristad är en öppen kyrka där alla intresserade inbjuds att delta i gudstjänster och verksamhet.

Kontoret i Equmeniakyrkan, Fristad är öppet:
Tisdag – fredag 9-12

Kalender

okt 1 kl. 19:00 – 20:30
Kören Con Spirito från Andreaskyrkan, Stockholm håller konsert till förmån för Ukraina
okt 2 kl. 10:00 – 11:00
Per Lundin predikar. Frida och Jacob Björkqvist sjunger. Nattvard.
Café Canna Vann @ Equmeniakykan Fristad
okt 5 kl. 15:00 – 17:00
Ett härligt eftermiddagscafé
Familjescouting @ Equmeniakykan Fristad
okt 8 kl. 14:00 – 16:00
 
Bibelstudium och bön @ Equmeniakyrkan Fristad
okt 9 kl. 16:00
Helande helande med Lara Gunther.
Kvällsgudstjänst @ Equmeniakyrkan Fristad
okt 9 kl. 18:00
Lars Gunther predikar. Anna Holmberg och Matilda Nybo står för sång och musik. Insamling till Equmenia,