Välkommen

Välkommen till Equmeniakyrkan och Equmenia i Fristad! Du är välkommen på våra gudstjänster, barn-och ungdomsgrupper och andra samlingar.

Under hösten sänder vi våra gudstjänster på Youtube
jämna veckor förutom 11/9 och 23/10. 

Equmeniakyrkan Fristad är en öppen kyrka där alla intresserade inbjuds att delta i gudstjänster och verksamhet.

Kontoret i Equmeniakyrkan, Fristad är öppet:
Tisdag – fredag 9-12

Kalender