Sommarsimskola

Vi planerar att även sommaren 2022 ha simskola på Solviken. Mer INFO kommer.