Praktiskt arbete

Arbete

Det mesta som sker i vår förening sker med ideella krafter. Människor som av glädje delar med sig av sin tid och sitt engagemang. Det är något vi är väldigt tacksamma för. Men människor kommer och går medan uppdragen ofta består. Därför behöver vi titt som tätt hjälp med att bemanna nya och befintliga uppdrag.

Lediga uppdrag

Här nedan ser du vad vi behöver hjälp med just nu.

Ledare i Spårarscout

Spårarscout är för de som är 7-9 år. Normalt träffas ungefär 15 killar och tjejer varje tisdag mellan 18:00 och 19:30 (19:15 när vi är inne). Vårt fokus ligger på att kunna samarbeta med alla och ha kul tillsammans. Därför delar vi oss ofta i olika mindre grupper.

Vi vill vara en ledargrupp på fyra ledare. Tillsammans delar vi upp de olika uppgifterna så att det passar var och en. Vi brukar ses en stund innan och en stund efter varje samling för utvärdering och förberedelse.
Första tisdagen varje månad har vi en längre ledarsamling tillsammans med övriga scoutgrupper c:a 20:00-21:00.
Just nu består ledargruppen av Maja, Marie, Per och Peter. Marie lämnar oss i slutet av mars och vi försöker friställa Per till andra arbetsuppgifter.

Vi söker dig som
Kan ställa dig bakom Equmenia Fristads vision och värdegrund.
Gillar att möta barn och unga.
Gillar att ha kul utomhus.
Vill utvecklas tillsammans med barnen och ledargruppen.

Scoutkunskaper är inget krav. Men vi hoppas på att du vill bidra med den erfarenhet och kompetens du har i gruppen.

Hör av dig till ungdomsdiakon Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@www.equmeniakyrkanfristad.se

Ledare i Upptäckarscout

Upptäckarscout är för de som är 10-12 år. Normalt träffas ungefär 14 killar och tjejer varje tisdag mellan 18:30 och 20:00. Vi arbetar i två patruller, emellanåt tillsammans, emellanåt var för sig. Alltid utifrån samma program med gemensam inledning och avslutning.

Vi vill vara en ledargrupp med två ledare i varje patrull var vecka. Tillsammans delar vi upp de olika uppgifterna så att det passar var och en. Vi brukar ses en stund innan och en stund efter varje samling för utvärdering och förberedelse.
Första tisdagen varje månad har vi en längre ledarsamling tillsammans med övriga scoutgrupper c:a 20:00-21:00.
Just nu består ledargruppen av Anders, Emmelina, Erik och Jan. Emmelina lämnar oss under våren. Övriga ledare behöver ofta vara borta pga arbete och studier vilket gör att vi behöver förstärka ledargruppen.

Vi söker dig som
Kan ställa dig bakom Equmenia Fristads vision och värdegrund.
Gillar att möta barn och unga.
Gillar att ha kul utomhus.
Vill utvecklas tillsammans med barnen och ledargruppen.

Scoutkunskaper är inget krav. Men vi hoppas på att du vill bidra med den erfarenhet och kompetens du har i gruppen.

Hör av dig till ungdomsdiakon Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@www.equmeniakyrkanfristad.se

Ledare i Äventyrarscout

Äventyrarscout är för de som är 13-15 år. Normalt träffas ungefär 13 killar och tjejer varje tisdag mellan 18:30 och 20:00, oftast vid våra vindskydd på Åsengården. Vi arbetar i två patruller, emellanåt tillsammans, emellanåt var för sig. Alltid utifrån samma program med gemensam inledning och avslutning. Några gånger per termin brukar vi också övernatta utomhus.

Vi vill vara en ledargrupp med två ledare i varje patrull var vecka. Tillsammans delar vi upp de olika uppgifterna så att det passar var och en. Vi brukar ses en stund innan och en stund efter varje samling för utvärdering och förberedelse.
Första tisdagen varje månad har vi en längre ledarsamling tillsammans med övriga scoutgrupper c:a 20:00-21:00.
Just nu består ledargruppen av Bertil, Daniel och Victor. Daniel lämnar oss under våren vilket gör att vi behöver förstärka ledargruppen.

Vi söker dig som
Kan ställa dig bakom Equmenia Fristads vision och värdegrund.
Gillar att möta och diskutera med ungdomar.
Gillar att övernatta och ha kul utomhus.
Vill utvecklas tillsammans med ungdomarna och ledargruppen.

Scoutkunskaper är inget krav. Men vi hoppas på att du vill bidra med den erfarenhet och kompetens du har i gruppen.

Hör av dig till ungdomsdiakon Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@www.equmeniakyrkanfristad.se

Övrigt

Kanske är du bra på någonting som vi inte efterfrågar. Kanske har du en idé på vad vi skulle kunna göra för att få en större mångfald av aktiviteter. Vi vill gärna komma i kontakt med dig.

Hör av dig till ungdomsdiakon Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@www.equmeniakyrkanfristad.se