Personkort

Namn (obligatorisk)

Personnummer (obligatorisk)

Postadress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig/mitt barn. ex. vegetarian, allergier

Det är ok att mitt barn åker bil med ledare, föräldrar vid eventuell utflykt.
 Ja Nej

Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på församlingens hemsida/facebook/informationsmaterial, utan att nämnas vid namn.
 Ja Nej

Anhörig 1

Relation

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Anhörig 2

Relation

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Anhörig 3

Relation

Telefon

Mobiltelefon

E-post