Personkort

Hej!

Vi är glada att du/ditt barn vill vara en del av vår förening. Equmenia Fristad bedriver barn– och ungdomsverksamhet i Fristad. Vårt mål är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga utifrån vår värdegrund ”Jesus Kristus är Herre”

För att underlätta kontakten med er är vi tacksamma om ni fyller i detta formulär så snart som möjligt.

  Namn (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Postadress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig/mitt barn. ex. vegetarian, allergier

  Det är ok att mitt barn åker bil med ledare, föräldrar vid eventuell utflykt.
  JaNej

  Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på församlingens hemsida/facebook/informationsmaterial, utan att nämnas vid namn.
  JaNej

  Jag har betalt gällande medlems- och verksamhetsavgift till Equmenia Fristad. 400 kr swishas till 123 526 15 63 läsårsvis (HT/VT). Ange Medlemsavgift och vem den gäller.
  Ja

  Anhörig 1

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Anhörig 2

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Anhörig 3

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post