Nyfiken på…

Under rubriken Nyfiken på… vill vi i Equmeniakyrkan Fristad skapa intressanta mötesplatser kring intressanta personer och ämnen.

Hösten 2020 fokuserar vi på den kristna församlingen i två samlingar.

Onsdag den 21 oktober klockan 19:00

Korta inlägg från Elin Alm, regional kyrkoledare, Maria Hammar, pastor samt Leif Forsström, församlingsmedlem

Då vi inte får samla mer än 50 personer tar vi upp anmälan till denna kvällen. Vill du vara med skickar du ett SMS eller ringer Per Lundin på tel. 0702-41 57 76.

Skulle du inte få plats går det följa kvällen från vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.

Onsdag den 11 november klockan 19:00

Therese Karlsson, diakon inom sjukhuskyrkan, delar tankar kring den kristna församlingen utifrån sitt perspektiv.

Då vi inte får samla mer än 50 personer tar vi upp anmälan till denna kvällen. Vill du vara med skickar du ett SMS eller ringer Per Lundin på tel. 0702-41 57 76.

Skulle du inte få plats går det följa kvällen från vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.