Gemenskapsläger

En gång om året, i mitten på september, brukar församlingen tillsammans med Equmenia Fristad åka på gemenskapsläger. Det brukar vara från fredag kväll till söndag lunch på någon trevlig lägergård. Alla som vill dela vår gemenskap är välkomna.

Årets gemenskapsläger är 6-8 september.