Corona Församling

Uppdaterad 2020 08 04

Vi sänder våra gudstjänster från vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.
Vårt sommarhem Solviken har caféet öppet mellan kl. 11.00 och 18.00 varje dag fram till den 16 augusti.
Tisdagar kl. 14.00 arrangerar vi Tromenader på Solviken. En promenad med samtal om tro och liv.
Söndakgar kl. 17.00 erbjuder vi Kvällsandakt på Solviken.

Vi har i nuläget inte tagit ställning till hur vi gör med våra samlingar under hösten.

Uppdaterad 2020 04 15

Vi har ställt om. Vi har för tillfället inga offentliga samlingar i fysisk form.
Vi sänder våra gudstjänser live på vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.
Där lägger vi även upp en del inspelat material så som Söndagsskola, Bön, bröd och bönor och Funderingar kring Existentiell hälsa.
Vi håller vår kyrka öppen för enskild bön vardagar mellan 10.00 och 12.00.
Tisdagar och torsdagar 13.30-15.30 står vi tillsammans med Svenska kyrkan utanför ICA City och erbjuder de som är 70+ att handla åt dem. Eller bara finnas till för en stunds samtal.

Uppdaterad 2020 03 27

Vi ställer in det sista bibelstudiet kring Romarbrevet (31 mars).
Vi ställer in de resterande samtalskvällarna om Existentiell hälsa (2, 16, 23 april).
MåndagsPuls fortsätter att träna under nya former. Vill du få ta emot Carins tränings SMS, meddela henne på 0706-24 02 84.

Uppdaterad 2020 03 24

Församlingen har nu startat ett youtube-konto; Equmeniakyrkan Fristad. Därifrån live-sänder vi våra gudstjänster. Där kan du även se tidigare sända gudstjänster.

Uppdaterat 2020 03 15

Information med anledning av Coronaviruset

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.

Inställda samlingar?

Vi stänger vår caféverksamhet vecka 12 och 13, både förmiddagar och kvällscafé.

16/3 MåndagsPuls är inställd.

17/3 Bön, bröd och bönor ställs in.

17/3 Bibelstudie kring Romarbrevet blir av, men utan fika.

19/3 Samtalskväll – Andlig kontakt blir av, men utan fika.

22/3 Gudstjänst. Per Lundin predikar, David Lyckelid spelar, ingen servering.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För mer information

Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset
www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/
och följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se

Per Ringbo

Församlingsföreståndare