Hur leder Gud?

Ja, det är en svår fråga att svara på därför att jag tror att det ser väldigt olika ut för oss. Men det handlar alltid om att lyssna, om att vara uppmärksam. Det är viktigt att vi vänjer oss vid att lyssna, så att vi hör även när Gud leder oss genom en svag susning. Det är genom att öva som vi kan lära oss urskilja Guds röst.

HERREN sade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN.” Och se, HERREN gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före HERREN. Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta, gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom som sade: ”Vad gör du här, Elia?”
1 Kung 19:11-13

I veckan satt jag och förberedde gudstjänsten med temat Kärlekens väg. Jag letade efter bilder att använda på powerpointen under gudstjänsten. Jag hittade flera stycken som var intressanta, men så föll min blick på ett notblad. Jag klickade på länken och hittade en sång som hette kärlekens väg. Det var en sång för barnkör, en samba. Vår gudstjänstledare hade redan tidigare berättat att barnrutan skulle handla om karneval. Vad kunde då vara bättre än en samba?

Naturligtvis skulle man kunna kalla detta för slump eller tillfällighet. Jag gör inte det. Jag kallar det för Guds ledning och han vill leda både dig och mig, i stort och i smått. Därför är det viktigt att vi övar på att höra Guds röst, även i den stilla susningen.