Sommarsimskola

Ingen sommarsimskola 2022 tyvärr. Vi hoppas att det skall kunna bli nästa sommar.