Sommarsimskola

2023 blir det Simskola vecka 31 och 32.
INFO om anmälan kommer att finnas på kyrkans hemsida och på facebook