Välkommen

Välkommen till Equmeniakyrkan och Equmenia i Fristad! Du är varmt välkommen på våra gudstjänster, barn- och ungdomsgrupper och andra samlingar.

Equmeniakyrkan Fristad är en öppen kyrka där alla intresserade inbjuds att delta i gudstjänster och verksamhet.

Kontoret i Equmeniakyrkan, Fristad är öppet:
Tisdag – fredag 10-12