Tonår

Fredagar = Tonårskväll. Vi är ett gött gäng som träffas i kyrkan och gör en hel del roliga aktiviteter. Alla som börjar åk 7 och uppåt är välkomna!!
 

För att få de senaste uppdateringarna vad som händer, kolla in vår facebook-grupp, ”Tonår i Fristad” eller be att få gå med i vår SMS-grupp. Skriv i så fall till Per Lundin på 0702-415776.

Aktivitetsavgiften för läsåret 22/23 är 400 kr.

Ledare

Per Lundin, 0702-41 57 76, per.lundin@equmeniakyrkanfristad.se

Cajsa Carlsson, tonarsledare@equmeniakyrkanfristad.se

Agnes Sethson

Richard Ryberg, 0705-41 47 48, tonarsledare@equmeniakyrkanfristad.se

Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se