Gudstjänst

I stort sett varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans.

Den vanligaste tiden för gudstjänst är 10:00.

Våra gudstjänster brukar innehålla, predikan, gemensam sång, bön, textläsning samt någon/några sångare.

Till våra gudstjänster är alla välkomna. Predikan från de flesta av våra gudstjänster kan du lyssna på här till vänster.

Under pandemin har vi sänt alla våra gudstjänster via vår Youtubekanal Equmeniakyrkan Fristad. Vi kommer att fortsätta sända en del av våra gudstjänster framöver. Troligtvis ungefär varannan vecka under hösten och sedan en gång i månaden.

Normalt sett firar vi nattvard första söndagen varje månad. Till nattvarden är alla som vill komma Jesus närmre välkomna. Vår nattvard är gluten- och alkoholfri.