Barn och Ungdom

Equmeniakyrkan Fristads barn och ungdomsarbete bedrivs av Equmenia Fristad

Om Equmenia Fristad

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Vår ambition är att förmedla det kristna budskapet till barn och ungdomar i Fristad. Inom Equmenia Fristad möter du ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro. Equmenia Fristad vill vara en öppen rörelse. Varje deltagare är fri att själv ta ställning till vår bekännelse och en  kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i Equmenia Fristad. Vi i Equmenia Fristad hoppas och tror att vår förening fyller en viktig funktion för Fristad tillsammans med övriga föreningar i samhället.

Vår verksamhet sträcker sig från söndagsskola via scout och vidare till tonårsverksamhet.

Verksamheten bedrivs framförallt i Equmeniakyrkans lokaler.
Tidigare (fram till 2014) hette vår förening SMU i Fristad.

Equmenia Fristad är en förening med drygt 50 medlemmar. Ännu fler deltar i vår verksamhet.

Alla ledare har gått kursen trygga möten och föreningen är certifierad trygg och säker förening hos Borås kommun

Välkommen!

Vad är Equmenia?

Equmenia är namnet på den riksorganisation som bildades när Metodistkyrkans Ungdom (MKU), Svenska Baptistkyrkans Ungdomsförbund (SBUF) och Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) gick samman.

Läs mer här om equmenia:            

Equmenia Fristad är medlemmar i