Tillbaka till församlingen

Våren 2021 läser vi i Equmeniakyrkan Fristad  ”Tillbaka till församlingen” av Runar Eldebo tillsammans .

Tillbaka till församlingen är en kärleksförklaring till den lokala församlingen och vill samtidigt inspirera till att återupptäcka dess möjligheter idag – att vara en plats där Gud möter människor och utrustar och förvandlar dem.”

Vi kommer under våren att utgå från boken olika teman i våra gudstjänster. Vi möts digitalt  och samtalar om det vi läser, vilka tankar det ger och vad vi gör av det.

Vill du vara med i denna läsning är du varmt välkommen, oavsett du är medlem eller ej.

Författaren

Runar Eldebo är författare, förkunnare och tidigare pastor i Värnamo missionsförsamling och lärare på Teologiska högskolan, Stockholm.

Boken

Tillbaka till församlingen” gavs ut 2015. Kanske står den redan hemma i bokhyllan. Om inte, har vi köpt hem ett antal exemplar till kyrkan där du kan hämta boken. Har du möjlighet betalar du en tjuga eller mer för den.

Det går även att beställa den från bokhandlare på nätet.

 Vårt upplägg

Vi tänker att vi läser ett kapitel i veckan mellan februari och april, med några uppehåll.

Du kan naturligtvis läsa när du vill, men  förslagsvis startar veckoläsningen på torsdagen. I söndagens gudstjänst anknyter vi till kapitlet och onsdagen möts vi till samtal om veckans ämne.

Har du några funderingar kring läsning och upplägg är det bara att höra av sig till oss här i kyrkan.

Temagudstjänster
Söndagar klockan 10.00 via vår youtube-kanal.

14 feb Förlorad och återfunnen.
21 feb Accepterad och använd.
7 mar Det är tanken på församlingen som kommer först.
14 mar Ledarskapet.
21 mar Hallen, vardagsrummet och köket.
4 apr Generationsväxlingen.
11 apr Vi är alla som Maria.
18 apr Att be som Mose .
25 apr Bordet.

Boksamtal
Onsdagar klockan 19.00 via digitalt samtalsforum.

17 feb Digitalt boksamtal utifrån kapitel 1
24 feb Digitalt boksamtal utifrån kapitel 2
10 mar Digitalt boksamtal utifrån kapitel 3
17 mar Digitalt boksamtal utifrån kapitel 4
24 mar Digitalt boksamtal utifrån kapitel 5
7 apr Digitalt boksamtal utifrån kapitel 6
14 apr Digitalt boksamtal utifrån kapitel 7
21 apr Digitalt boksamtal utifrån kapitel 8
28 apr Digitalt boksamtal utifrån kapitel 9

Anmälan

För att vara med och läsa boken behövs ingen anmälan. Men vill du vara med i boksamtalen behöver du skicka ett mail om det till per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se för att få del av länken till samtalsforumet.

Kanske vill du vara med och samtala, men inte har möjlighet att vara med på onsdagkvällar. Meddela mig detta så försöker vi hitta andra tider som passar. Vår tanke är att man inte ska vara för många i gruppen, så blir vi många som vill samtala delar vi in oss i smågrupper, som inte behöver ses vid samma tid.

Till sist

Vi läser inte boken för att komma igenom den. Vi läser den för att återupptäcka allt det goda församlingen har att erbjuda.

Innan du börjar din läsning, be en bön och be om andens ledning i det du läser. Läs sakta och lyssna in vad Herren säger till dig.

När du läst aktuellt kapitel, finns det längst bak i boken ett antal samtalfrågor. Vi använder oss av dessa vid våra boksamtal, men det är inget som hindrar att du själv svarar på dem när du har kapitlet färskt i minnet.

Använd gärna baksidan till att göra minnesanteckningar om du inte vill skriva i boken.

Trevlig läsning!