Personkort

  Namn (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Postadress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Övriga upplysningar som är viktiga att känna till om mig/mitt barn. ex. vegetarian, allergier

  Det är ok att mitt barn åker bil med ledare, föräldrar vid eventuell utflykt.
  JaNej

  Jag godkänner att jag/mitt barn finns med på bild på församlingens hemsida/facebook/informationsmaterial, utan att nämnas vid namn.
  JaNej

  Anhörig 1

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Anhörig 2

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post

  Anhörig 3

  Relation

  Telefon

  Mobiltelefon

  E-post