Existentiell hälsa

Bakgrund

VärldsHälsoOrganisationen (WHO) har gjort en undersökning kring människors hälsa och livskvalité (WHOQOL). Bland ett stort antal frågor fanns fyra frågor med som handlade om meningen med livet och någon form av personlig tro.

Utfallet av denna undersökning visade att de som sa sig ha en personlig tro och upplevde mening i tillvaron mådde bättre, både utifrån diagnostiserad sjukdom och självskattad hälsa.

Inledningsvis antog forskarna att det berodde på att religiösa människor var mer renlevnadsmänniskor och att det ledde till bättre hälsa. Men så var inte fallet. Då antog de att den sociala gemenskap de befann sig i var orsaken till bättre hälsa. Så var det inte heller.

Det ledde vidare till att det gjordes en pilotundersökning i 18 länder världen över med fokus på andlighet, religiositet och personlig tro (WHOQOL-SRPB (Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs).

Utifrån den undersökningen har de hittat åtta principer som stärker hälsorelaterad livskvalité hos människor. Dessa principer är: Hopp, Harmoni, Helhet, Existentiell kontakt, Andlig styrka, Personlig tro, Meningen med livet samt Förundran.

Undersökningen poängterar att det behöver inte handla om övernaturlig och religiös tro. Det kan även gälla tro på miljörörelsen, partipolitik eller idrottsföreningen. Men det kan även gälla tro på en god och kärleksfull Gud.

Under våren vill vi under åtta torsdagskvällar samtala om var och en av dessa principer för förbättrad existentiell hälsa.
Välkommen att vara med i samtalen.

Upplägg

Samlingarna är fristående men deltar man flera gånger ser man en tydlig koppling dem emellan.

19:00 – Inledning, Rörelsepass, Samtal, Utmaning

Inledningen. Vi får lyssna till kortare föredrag där ett antal olika infallsvinklar på dagens ämne delges oss.

Rörelsepasset. Det känns konstigt att prata hälsa och livsfrågor utan att låta hela kroppen vara med.  Livsfrågor är inte bara något vi bearbetar med intellektet, utan det hör ihop med hela oss. Därför har vi ett rörelsepass innan vi över går till samtalet.
Det handlar inte om något avancerat idrottspass där man blir svettig. Passet är enkelt utformat och knyter an till det tema som bearbetas.

Samtalet. Den viktigaste delen är det gemensamma samtalet. Tillsammans delar vi våra tankar och funderingar kring dagens ämne. Vi är inte så vana att prata om livsfrågor så samtalen kan hjälpa oss att formulera våra egna tankar.

Utmaning. Innan vi bryter för dagen försöker vi summera samtalet och får välja två utmaning till hjälp för att skapa en förändring i livet och ökad livskvalité.
Den ena utmaningen är en temauppgift och den andra utmaningen är en rörelseuppgift. Du väljer själv vilken nivå du lägger din utmaning

21:00 Slut.

Klockan nio skall vi vara klara så att vi kan gå hem.

Datum i höst

9/9 Hopp
23/9 Harmoni
7/10 Helhet
21/10 Sammanhang

P.g.a. Corona skjuter vi samlingarna på framtiden.
4/11 Andlig styrka – INSTÄLLT !!!
18/11 Tro
2/12 Meningen med livet
16/12 Förundran

Samlingarna genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Anmälan, kostnad

Anmälan är inte nödvändig. Du binder inte upp sig till att vara med på alla samlingar. Du kommer på de som känns viktiga för dig.

Föredrag och samtal är gratis.

Ledare

Per Ringbo, 0702-49 11 40, per.ringbo@equmeniakyrkanfristad.se
Eva Nilsson