Corona Församling

Uppdaterad 2021 12 22

Utifrån de senaste restriktionerna har vi valt att stänga av varannan kyrkbänk och uppmanar sällskap att sätta sig med gott avstånd till varandra.

Beroende på sällskapens storlek kan vi ta in c:a 65 personer vilket är fler än vad vi brukar vara på våra samlingar. Välkommen!

Uppdaterad 2021 12 01

Utifrån gällande restriktioner får man nu inte samla fler än hundra personer utan att kontrollera vaccinationsbevis eller vidta särskilda åtgärder kring utrymmen.

Då vi i våra samlingar sällan blir fler än 100 personer ser vi inte någon anledning till att vidta större åtgärder. Våra kyrkvärdar ansvarar för att vi inte blir fler än 100 personer vid våra samlingar och nekar inträde om fler skulle vilja komma.

Inne i lokalen finns gott om utrymme för 100 personer och vi ber er sätta er med avstånd mellan sällskapen.

Uppdaterad 2021 08 18

Pandemin är inte över, men vi börjar försiktigt att mötas igen. Vi välkomnar dig som vill till våra gudstjänster på söndagar kl. 10.00.  Vissa av dem fortsätter vi att sända på vår youtube-kanal. Vi har ännu inte fastställt vilka.

Från och med vecka 36 öppnar vi upp vårt förmiddagscafé igen.

Uppdaterad 2021 05 04

Restriktionerna säger fortfarande att endast 8 personer får samlas, vilket gör att vi tills vidare måste begränsa antalet besökare på våra gudstjänster  utöver de som medverkar till just 8 personer. Vill du komma på gudstjänst är det bra om du anmäler dig till vår expedition vardagar 9-12 eller till Per Lundin eller Per Ringbo. Gudstjänsterna sänds på vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.

Utöver gudstjänster har vi Puls-gympa på Solviken tisdagar 8.30 och Tromenader på onsdagar kl 10.00.

Uppdaterad 2020 11 17

De nya restriktionerna som säger att endast 8 personer får samlas gör att vi tills vidare måste stänga våra gudstjänster för besökare utöver de som medverkar.
Vi sänder våra gudstjänster från vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.
Övriga samlingar ställs in eller sänds digitalt som ovan. Se särskild information för vad som gäller Equmenia, vårt ungdomsarbete.

Uppdaterad 2020 08 04

Vi sänder våra gudstjänster från vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.
Vårt sommarhem Solviken har caféet öppet mellan kl. 11.00 och 18.00 varje dag fram till den 16 augusti.
Tisdagar kl. 14.00 arrangerar vi Tromenader på Solviken. En promenad med samtal om tro och liv.
Söndagar kl. 17.00 erbjuder vi Kvällsandakt på Solviken.

Vi har i nuläget inte tagit ställning till hur vi gör med våra samlingar under hösten.

Uppdaterad 2020 04 15

Vi har ställt om. Vi har för tillfället inga offentliga samlingar i fysisk form.
Vi sänder våra gudstjänser live på vår youtube-kanal Equmeniakyrkan Fristad.
Där lägger vi även upp en del inspelat material så som Söndagsskola, Bön, bröd och bönor och Funderingar kring Existentiell hälsa.
Vi håller vår kyrka öppen för enskild bön vardagar mellan 10.00 och 12.00.
Tisdagar och torsdagar 13.30-15.30 står vi tillsammans med Svenska kyrkan utanför ICA City och erbjuder de som är 70+ att handla åt dem. Eller bara finnas till för en stunds samtal.

Uppdaterad 2020 03 27

Vi ställer in det sista bibelstudiet kring Romarbrevet (31 mars).
Vi ställer in de resterande samtalskvällarna om Existentiell hälsa (2, 16, 23 april).
MåndagsPuls fortsätter att träna under nya former. Vill du få ta emot Carins tränings SMS, meddela henne på 0706-24 02 84.

Uppdaterad 2020 03 24

Församlingen har nu startat ett youtube-konto; Equmeniakyrkan Fristad. Därifrån live-sänder vi våra gudstjänster. Där kan du även se tidigare sända gudstjänster.

Uppdaterat 2020 03 15

Information med anledning av Coronaviruset

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingen tillsvidare.

Inställda samlingar?

Vi stänger vår caféverksamhet vecka 12 och 13, både förmiddagar och kvällscafé.

16/3 MåndagsPuls är inställd.

17/3 Bön, bröd och bönor ställs in.

17/3 Bibelstudie kring Romarbrevet blir av, men utan fika.

19/3 Samtalskväll – Andlig kontakt blir av, men utan fika.

22/3 Gudstjänst. Per Lundin predikar, David Lyckelid spelar, ingen servering.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För mer information

Följ Equmeniakyrkans uppdateringar på hemsidan om coronaviruset
www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/
och följ även Folkhälsomyndighetens uppdateringar på krisinformation.se

Per Ringbo

Församlingsföreståndare