Corona Equmenia

Fristad 2121-05-06

Vi kämpar på med att anpassa våra verksamheter för att kunna erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

Vi följer naturligtvis utvecklingen och de råd och riktlinjer som finns.

Scouterna fortsätter att vara utomhus.
Tonår och Fredax har ökat andelen uteverksamhet, och de gånger man är inomhus är programmet anpassat för att främja fysisk distans.

I grunden resonerar vi kring dessa frågor på det sätt som vi skrev i förra inlägget som finns här nedan. Skillnaden är att rekommendationerna är att hålla igång verksamhet för de som är födda 2002 och senare.

Fristad 2021-01-25

Idag börjar en ny termin i Equmenia. Scout, Fredax och Tonår startar upp v.4, för dem som är födda 2005 eller senare. Vi är i första hand utomhus så länge det behövs. För de äldre tonåringarna kommer vi att arrangera saker i mindre grupper. Hör med din ledare vad som gäller.

Vi följer naturligtvis de råd och riktlinjer som gäller. Nedan följer delar av den information som finns på equmenia.se och som vi utgått ifrån:

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att fritidsaktiviteter är viktiga. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten sagt att fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare är okej, så länge de genomförs på ett säkert sätt. Både inomhus och utomhus.

Aktiviteter för barn födda 2004 och tidigare gäller:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.
  Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Om allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. Från och med 24 november.

Gruppverksamhet med en definierad grupp är inte allmän sammankomst. I en definierad grupp finns det en lista med vilka som är med, det ok att börja och sluta men är inte öppen för allmänheten att komma och gå som man vill.

Till skillnad från kyrkans verksamhet som tex gudstjänst där alla är välkomna att vara med som ses som en allmän sammankomst. Om allmänheten har tillträde till verksamheten är det att ses som en allmän sammankomst. Som hjälp kan man se skillnaden i att prata om plats (välkommen till kyrkan) eller en enskild grupp (välkommen att gå med i scouterna).

 

Fristad 20201117

Hej! De sista restriktionerna att begränsa sammankomster till max 8 personer är än så länge inte helt tydliga när det gäller barn och ungdom. Vi hoppas på besked i slutet av veckan från myndigheter och samfund och återkommer då med hur det blir med våra olika grupper. Informationen här uppdateras så snart vi vet mer. /Per Lundin

Fristad 20200315

Hej kära Equmeniadeltagare! 

Här kommer information från din förening med anledning av coronaviruset. Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats. (Krisinformation.se)

Vi kommer ha våra samlingar som planerat så länge ni inte får annan information från oss. Men för att minimera smittspridning har vi kommit fram till att:

 • våra samlingar kommer vara utomhus i så hög utsträckning som möjligt. (Mer info från respektive grupp)
 •  vi kommer vara extra noga med god handhygien under våra samlingar.
 • om deltagare och ledare uppvisar luftvägssymtom (även milda) eller inte känner sig bra ska de inte komma till våra verksamheter.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med ledare i respektive grupp. Det går också bra att prata med pastor Per Lundin eller diakon Per Ringbo. 

Equmenia Fristad. 

 

Livets Gud,
du som håller hela världen i din hand
och är nära var och en av oss.
Du känner vår oro och rädsla.
Ge oss ljus i mörkret
Hopp i hopplösheten
Vi ber för de som nu är sjuka
Visa dem att du finns nära
Vi ber för all sjukhuspersonal
Ge dem den kraft de behöver.
Vi ber för våra beslutsfattare
Gör dem visa mitt i allt det svåra.
Vi ber för oss alla
Fyll oss med kärlek och mod
Så att vi kan älska varandra i ord och handling
Hjälp oss att mitt i allt lita på dig.
Du som bevarar oss i livets alla skiften
Nu och för evigt
Amen

 ”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.”

Jes 41:10

 

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.