Utmanar- och roverscout

Alla scoutintresserade som är 15 år (årskurs 9) och uppåt är välkomna till utmanar- och roverscout. Även om du inte har varit scout tidigare!

Vi träffas en gång i månaden (se program för när) och hittar på roliga saker som vi bestämmer tillsammans i början av terminen. Vi träffas och samarbetar också på kämpalekar där vi alltid hoppas på vinst.

Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta Cajsa Carlsson, 0722-22 97 39. För att få de senaste uppdateringarna och nyheterna är du välkommen att ansöka till vår facebook-grupp “Utmanarscouterna”
(https://www.facebook.com/groups/1210635522439139/?ref=share).