Utmanar- och roverscout

Skonken 190 G heter vår Utmanar- och Roverscoutpatrull.

Vi träffas med oregelbundna mellanrum på olika spännande platser i landet och deltar i spännande arrangemang. Emellanåt håller vi även till i kyrkan och snickrar på vårt patrullmärke eller annat.

Patrullen är öppen scoutintresserade äventyrare som uppnått den aktningsvärda åldern av 16 år men ännu inte kommit upp i ett tresiffrigt antal år.

Vill du vara med tar du kontakt med vårt Per på telefon 0702-49 11 40.