Romarbrevet

Under våren 2020 (2 februari och den 4 april) läser vi Romarbrevet tillsammans.

Bibelstudier

Varannan tisdag håller pastor Per Lundin bibelstudier kring Romarbrevet.
Tisdagar jämna veckor 19.00-20.00 Se nedan för datum.
Vårt café har öppet från 18.00 om du vill ta en fika och umgås en stund innan vi börjar.

4 februari
18 februari
3 mars
17 mars
31 mars – Inställt

Läsplan

2 feb        – Rom 1:1-7

3 feb        – Rom 1:8-15

4 feb        – Rom 1:16-17

5 feb        – Rom 1:18-23

6 feb        – Rom 1:24-32

7 feb        – Rom 2:1-11

8 feb        – Rom 2:12-16

9 feb        – Rom 2:17-29

10 feb      – Rom 3:1-8

11 feb      – Rom 3:9-20

12 feb      – Rom 3:21-26

13 feb      – Rom 3:27-31

14 feb      – Rom 4:1-12

15 feb      – Rom 4:13-25

16 feb      – Rom 5:1-11

17 feb      – Rom 5:12-21

18 feb      – Rom 6:1-11

19 feb      – Rom 6:12-14

20 feb      – Rom 6:15-23

21 feb      – Rom 7:1-6

22 feb      – Rom 7:7-13

23 feb      – Rom 7:14-25

24 feb      – Rom 8:1-11

25 feb      – Rom 8:12-17

26 feb      – Rom 8:18-21

27 feb      – Rom 8:22-27

28 feb      – Rom 8:28-30

29 feb      – Rom 8:31-39

***

1 mars     – Rom 9:1-5

2 mars     – Rom 9:6-13

3 mars     – Rom 9:14-18

4 mars     – Rom 9:19-29

5 mars     – Rom 9:30-33

6 mars     – Rom 10:1-3

7 mars     – Rom 10:4-13

8 mars     – Rom 10:14-21

9 mars     – Rom 11:1-10

10 mars   – Rom 11:11-12

11 mars   – Rom 11:13-16

12 mars   – Rom 11:17-24

13 mars   – Rom 11:25-27

14 mars   – Rom 11:28-32

15 mars   – Rom 11:33-36

16 mars   – Rom 12:1-2

17 mars   – Rom 12:3-8

18 mars   – Rom 12:9-21

19 mars   – Rom 13:1-4

20 mars   – Rom 13:5-10

21 mars   – Rom 13:11-14

22 mars   – Rom 14:1-12

23 mars   – Rom 14:13-23

24 mars   – Rom 15:1-6

25 mars   – Rom 15:7-12

26 mars   – Rom 15:13

27 mars   – Rom 15:14-16

28 mars   – Rom 15:17-21

29 mars   – Rom 15:22-29

30 mars   – Rom 15:30-33

31 mars   – Rom 16:1-2

***

1 april     – Rom 16:3-16

2 april     – Rom 16:17-20

3 april     – Rom 16:21-23

4 april     – Rom 16:25-27

***